Nový objekt (html)
Nový objekt (html)

autoskola

Vodičský preukaz - skupina A,B

  • štandardný kurz
  • rýchlo kurz
  • doškoľovací kurz
  • kondičné jazdy
  • preskúšanie odbornej spôsobilosti
  • zážitkové jazdy
  • kurzy prvej pomoci
  • príprava na skúšky
Kontakt : 0915248870
0915325555

Nový objekt (html)

auto2 auto1